توت فرنگی

آموزش بافت شلوار

آموزش بافت شلوار   آموزش بافت شلوار 36 دانه سرمی اندازیم. رج اول: 2تا زیر 2 تا رو رج دوم: 2تا زیر 2تا رو . . . 4-5 سانت به همین ترتیب میبافیم. رج اول بعد از کشباف: دانه اول را برمیداریم. یک دانه اضافه میکنیم(میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از زیر بافته میشود. رج دوم: دانه اول را برمیداریم . یک دانه اضافه میکنیم(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از رو بافته میشود. رج سوم: دانه اول را بر میداریم. بقیه دانه ها از زیر بافته میشود. رج چهارم: دانه اول را برمیداریم .بقیه دانه ها از رو بافته میشود. رج پنجم : دانه اول را برمیداریم. یک دانه اضافه میکنی...
13 اسفند 1391

آموزش کلاه ستاره ای

  آموزش کلاه ستاره ای   آموزش کلاه ستاره ای كلاه ستاره اي     براي بافت اين كلاه دانه هايمان بايد مضربي از 6 باشند. من آموزش را با 114 دانه شروع مي كنم. ابتدا 10 رج كشباف آمريكايي مي بافيم ( كشباف آمريكايي: مانند كشباف معمولي با اين فرق كه رج هاي روي لباس دانه هاي زير را نمي بافيم فقط دانه هاي رو را مي بافيم ولي رجهاي پشت لباس همه دانه ها را يكي زير يكي رو مي بافيم .) رج 1 : 9 دانه ركن -1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-9دانه ركن رج2 : 10دانه ر...
9 اسفند 1391

روش بافت یک رومیزی

روش بافت یک رومیزی   رو میزی لوازم مورد نیاز نخ قلاب بافی المپیوس سفید رنگ شماره ۴۰ به میزان ۱۳۰ گرم تک میل قلاب شماره ۸ اندازه نهایی: رومیزی به قطر ۷۲ سانتی متر طرز بافت: ابتدا یک حلقه درست کنید و بر روی حلقه ۸ بافت نیم لایی یا کروشه تکی کار کنید. رج دوم: بر روی بافت نیم لایی و یا کروشه تکی ۳ زنجیره ۱ بافت دوبل (۱ زنجیره و ۲ بافت دوبل دوتایی) بافته و قسمت داخل پرانتز را ۸ بار تکرار کنید تا رج دوم به پایان برسد. رج سوم را ابتدا با ۱ بافت نیم لایی ۱۰ زنجیره ۱ بافت نیم لایی ۳ زنجیره به صورت پیکوت, ۱ بافت نیم لایی بافته و این عمل را تا انتهای رج سوم مطابق توضیحات گفته شده ۸ بار تکرار کنید تا بافت رج سوم نی...
4 اسفند 1391

بافت شال گردن

توضیح نکته به نکته برای بافت یک شال گردن زیبا       برای درست کردن این شال به ۵ رنگ کاموا یا نخ قلاب‌بافی نیاز دارید. در مرحله اول به تعداد موتیف‌های مورد نیاز دایره ببافید.  به نحوی که از هر رنگ ۶ دایره بافته شود. بافت دایره‌ها به این نحو است که در ابتدای کار باید ۴ زنجیره ببافید. ابتدا و انتهای زنجیره را به هم وصل کنید سپس ۳ زنجیره با همان رنگ بافته ۱۲ پایه بلند داخل زنجیره بزنید. وقتی دایره‌های کوچک را به این ترتیب بافتید حالا ترکیب هر یک از رنگ‌ها را با دایره یک بار به وجود آورید و ۲ رنگ را نیز تکرار کنید که از هر رنگ ۶ دایره وجود داشته باشد. برای بافت رج دوم دوباره ...
4 اسفند 1391
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به توت فرنگی می باشد