.: زینب زیبای مامان تا این لحظه ، 8 سال و 4 ماه و 5 روز سن دارد :.