توت فرنگی

کودکانه

گلی زیبا از جنس فلفل

1393/10/20 9:25
نویسنده : مامان زینب
3,329 بازدید
اشتراک گذاری

گلی زیبا از جنس فلفل(روش در ادامه)

 

 

 

 

 

 

 

پسندها (3)
نظرات (2) مشاهده جعبه ارسال نظر
مامانی
20 دی 93 15:11
یه سوال ؟؟ ببخشید اسم خودتون زینبه یا دخملی نازتون؟؟ اخه نوشتین مامان زینب متوجه نشدم
مامان زینب
پاسخ
اسمدخمل نازم زینبه .در ضمن ممنون از حضور گرمتون
مــــن
14 بهمن 93 17:46
````````````````````````````````00 `````````````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶ ````````````````````````````¶¶111111¶¶```01¶¶¶¶¶¶ ````````0``````````````````¶¶11111111¶¶¶¶¶¶10```¶¶ ``````¶¶¶¶¶¶¶10```````````¶¶1111111111¶¶````````0¶ `````¶¶````01¶¶¶¶0`11¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶11```````¶0 ````1¶`````````0¶¶¶¶¶100`1¶11111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶0 ````¶¶```````````````````0¶1111111¶11111111¶¶111111¶¶ ````¶1````````````````````¶¶111111¶111111111¶¶11111¶¶ ````¶¶````````````````````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶1111111¶¶ ````0¶¶0`````````````````````01100`0¶¶¶¶¶1¶¶111111¶¶ ````¶¶0``````````````````````````````011¶¶1111111¶¶ ```¶¶0```````````````````````````````````¶¶¶111¶¶¶¶ ``0¶1`````````````````````````````````````0¶¶¶¶100¶¶ ``¶¶``````````````````````````````````````````````1¶1 ``¶1```````````````````````````````````````````````¶¶ `0¶0```````````````````````````````````````````````0¶0 ``¶0````````````````````````````````````````````````¶¶0 ``¶1`````````010````````````````````````````````0¶¶¶¶¶1 ¶¶¶¶1¶¶0````0¶¶¶0`````````````````````1¶¶0``````````¶¶ ``0¶0````````¶¶¶0`````````````````````¶¶¶¶``````````¶1 ```¶¶`````````0``````````011110```````1¶¶````````01¶¶11 `1¶¶¶¶¶``````````````````¶0``0¶````````````````````¶¶ 1¶¶¶1¶¶``0``00```````````011110`````````111110`000¶¶¶¶¶ ¶1011¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`````````````````````¶¶10001¶¶1¶¶¶¶¶¶¶ 101¶¶10¶¶```````¶¶¶¶¶¶¶10````````11¶¶¶¶````````¶¶101101 01¶111¶¶`````````¶11111¶¶¶¶0``1¶¶¶¶¶¶¶0`````````¶000010 110011¶0``````0`1¶11111111¶¶¶¶¶1111111¶100``````¶10¶101 1101¶0¶¶````0¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶¶0``0¶¶101111 ¶¶01¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶01¶¶1 000001¶111111111111111111111111111111111111111111¶101¶0 ¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶110 ¶¶¶¶11¶11111111111111111111111111111111111111111¶¶01¶¶¶ 000¶10¶¶1111111111111111111111111111111111111111¶10001¶ ¶¶1¶¶10¶¶11111111111111111111111111111111111111¶¶0100¶¶ 1100¶¶¶1¶¶111111111111111111111111111111111111¶10000¶¶¶ ````¶¶111¶¶¶11111111111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶00 ````¶¶00001¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶111¶11¶0 ````0¶¶00¶¶¶11¶¶1111111111111111111111111¶¶¶¶00001¶1 `````0¶¶¶¶`````1¶¶¶1111111111111111111¶¶¶0``1¶¶1¶¶0 ```````¶¶````````1¶¶¶111111111111111¶¶¶0``````¶¶ ```````1¶``````````0¶¶¶11111111111¶¶¶0````````0¶ ````````¶1````````````1¶¶111111¶¶¶1```````````0¶ ````````0¶¶10````````````1¶11¶¶0`````````````0¶1 ``````````01¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0نظر فراموش نشه
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به توت فرنگی می باشد